کارگاه آموزشی پروپزال

ثبت نام و شرکت در کارگاه آموزشی پروپزال رایگان و یا با شهریه

کارگاه های آموزشی پروپزال

پژوهشگران گرامی می توانند برای شرکت در کارگاه های آموزشی پروپزال با موسسه تماس حاصل کنید.

ثبت نام در کارگاه آموزشی پروپزال

موسسه پارس کارگاه های یک روزه یا دو روزه با هدف اشنایی شرکت کنندگان با نحوه نگارش و تهیه و تدوین پروپزال برگزار می نماید. اگر شما هم مایل هستید در یکی از این دوره های تخصصی شرکت نمایید می توانید گزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی پروپزال را انتخاب نمایید و یا با دفتر موسسه تماس حاصل نمایید همچنین اگر موسسه ما با دانشگاه شما طرف قرار داد باشد، این دوره ها را در دانشگاه شما برگزار می نماید می توانید پیگیری ثبت نام در کارگاه اموزشی پروپزال در دانشگاه خودتان باشید تا بتوانید راحت تر و سریعتر در این همایشها شرکت کنید و اطلاعات بیشتری نیز به دست بیاورید ضمن اینکه هزینه کمتری پرداخت کنید


دوره ها و کارگاه های آموزشی پروپزال با توجه به اهمیت نقش آموزش مهارتها در بهبود کیفیت عملکرد آموزشی و پژوهشی

پژوهشگران گرامی می توانند برای شرکت در کارگاه های آموزشی پروپزال با موسسه تماس حاصل کنید.

برای شرکت در این کلاس ابتدا ثبت نام در کارگاه آموزشی پروپزال را تکمیل نمایید

موسسه پارس کارگاه های یک روزه یا دو روزه با هدف اشنایی شرکت کنندگان با نحوه نگارش و تهیه و تدوین پروپزال برگزار می نماید. اگر شما هم مایل هستید در یکی از این دوره های تخصصی شرکت نمایید می توانید گزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی پروپزال را انتخاب نمایید و یا با دفتر موسسه تماس حاصل نمایید همچنین اگر موسسه ما با دانشگاه شما طرف قرار داد باشد، این دوره ها را در دانشگاه شما برگزار می نماید می توانید پیگیری ثبت نام در کارگاه اموزشی پروپزال در دانشگاه خودتان باشید تا بتوانید راحت تر و سریعتر در این همایشها شرکت کنید و اطلاعات بیشتری نیز به دست بیاورید ضمن اینکه هزینه کمتری پرداخت کنید

khat khat